Logo podstawowe Taijitu
Szukaj
Close this search box.
Półkole czerwone 2

POTRÓJNY OGRZEWACZ – CZYM JEST I JAKIE SĄ JEGO FUNKCJE WG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

SPECYFIKA POTRÓJNEGO OGRZEWACZA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ

Potrójny Ogrzewacz (San Jiao) w medycynie chińskiej jest narządem towarzyszącym Osierdziowi. San Jiao będący narządem Pustym (Fu) doskonale znajduje swoje zastosowanie w TCM. Jednak z zachodniego punktu widzenia stanowi narząd, który najciężej nam zrozumieć. Chociażby dlatego, że Potrójny Ogrzewacz pełni szereg istotnych funkcji, jednak nie posiada spójnej formy jak pozostałe narządy.

NARZĄD, A OBIEG CZYNNOŚCIOWY

Tutaj warto też przypomnieć, że używając pojęć narządów w rozumieniu medycyny chińskiej, w pierwszej kolejności mamy na myśli obieg czynnościowy. W skład obiegu czynnościowego wchodzi nie tylko narząd fizyczny, ale przede wszystkim: meridian główny i kolaterale, czyli narząd zmysłu, tkanki ciała, strefy na skórze, funkcje, dynamika energetyczna oraz emocje.

I tak wszystkie narządy wg medycyny chińskiej: Wątroba, Śledziona, Serce, Osierdzie, Płuca, Nerki, Pęcherzyk Żółciowy, Żołądek, Jelito Cienkie, Jelito Grube, Pęcherz Moczowy mają swój odpowiednik anatomiczny, a Potrójny Ogrzewacz nie. Taka sytuacja daje możliwość wielu błędnych interpretacji na temat Potrójnego Ogrzewacza.

UMIEJSCOWIENIE POTRÓJNEGO OGRZEWACZA W CIELE

Potrójny Ogrzewacz w medycynie chińskiej najczęściej przedstawiany jest jako podział ciała na trzy części. Nazywane są one Górnym, Środkowym i Dolnym Ogrzewaczem.

Górny Ogrzewacz zlokalizowany jest między nosem z ustami a przeponą. Należą do niego Serce oraz Płuca. Głównym zadaniem Górnego Ogrzewacza jest pozyskiwanie pożywienia i wody i zsyłanie ich do Środkowego Ogrzewacza (Śledziony i Żołądka). Oprócz tego Górny Ogrzewacz kieruje powietrze w dół  – do Dolnego Ogrzewacza (Nerek).

Środkowy Ogrzewacz znajduje się między przeponą a pępkiem i zaliczamy do niego Żołądek i Śledzionę. Z tą partią ciała wiążą się głównie funkcje trawienne. Czyli transformacja pożywienia i płynów w energię odżywczą (Gu Qi) oraz jej transport. Tutaj pomocnym może być jeden z moich wielu przepisów np. jaglanka na wzmocnienie Qi Środkowego Ogrzewacza!

Dolny Ogrzewacz skupia największa ilość narządów. W jego skład wchodzi Wątroba, Nerki, Jelito Cienkie, Jelito Grube i Pęcherz Moczowy. Narządy te oddzielają czyste od nieczystego i wydalają zbędne substancje z naszego organizmu. Często San Jiao przedstawia się jako kociołek lub garnek ustawiony na płonącym palenisku. Unosząca się para symbolizuje Górny Ogrzewacz, naczynie, w którym zachodzi proces gotowania stanowi Środkowy Ogrzewacz, a paleniskiem jest Dolny Ogrzewacz.

FUNKCJE POTRÓJNEGO OGRZEWACZA W MEDYCYN CHIŃSKIEJ

Potrójny Ogrzewacz jako Pusty narząd odpowiada za wytwarzanie, przekształcanie i krążenie Cennych Płynów (Jin Ye). Jin Ye stanowią wszystkie płyny wydzielane przez żywe komórki naszego ciała. Ich funkcją jest odżywianie i nawilżanie. Płyny Jin są rzadkie, płynne i mają za zadanie nawilżać bramy (w postaci potu, łez, śliny) oraz skórę, błony śluzowe i mięśnie. Płyny Ye są gęste, ciężkie i biorą udział w tworzeniu Krwi. Przenikają i nawilżają narządy oraz stawy, mózg, jelita i rdzeń kręgowy.

Potrójny ogrzewacz wg medycyny chińskiej przede wszystkim reguluje krążenie i wzajemnie oddziaływanie Cennych Płynów oraz Wody (pozostałych płynów) w ciele człowieka. Zatem Potrójny Ogrzewacz możemy nazwać siecią kanałów umożliwiającą swobodny przepływ Jin Ye, Qi i pozostałych substancji odżywczych. Istotne więc jest, aby drogi te, pozostawały drożne. Kiedy dojdzie do ich zablokowania, mogą pojawić się objawy w postaci gromadzenia wody w organizmie, obrzęków, czy zatrzymania wydalania moczu.

Tabela z opisem funkcji potrójnego ogrzewacza

Jak widzimy Potrójny Ogrzewacz w medycynie chińskiej stanowi istotną koncepcję i tłumaczy, w jaki sposób podtrzymywane są podstawowe procesy życiowe ludzkiego organizmu. San Jiao przekształca i wytwarza energię z powietrza, pożywienia i wody. Stanowi spójny układ narządów przekształcających jedną formę energii w drugą. Dlatego dbanie o ten narząd i procesy zachodzące dzięki niemu, jest tak istotne dla zdrowia i dobrostanu każdej osoby. Aby poszerzyć wiedzę w tym temacie, obejrzyj mój webinar „Zegar obiegu energii Qi”.

 

 

tagi

Scroll to Top